fbpx

ZAKRES WSPÓŁPRACY

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Z KSIĘGĄ ZNAKU, STRONA WWW

Urząd Transportu Kolejowego był inicjatorem projektu unijnego AkademiaBezpieczeństwa Kolejowego. W związku z tym projektem został ogłoszony przetarg otwarty na opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej. W przetargu oceniana była oferta cenowa oraz kreatywność i zrozumienie założeń projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego ujęte w propozycji logotypu.

Zaprezentowany przez nas logotyp zdobył najwyższą punktację i pozwolił na zwycięstwo. Jak się później dowiedzieliśmy, nasz projekt znaku graficznego odpowiedział w pełni na brief, zarówno pod względem najtrafniej dopasowanej symboliki, jak również dzięki nowoczesnej formie w jakiej została ona przedstawiona.

W ramach zlecenia opracowaliśmy Księgę Znaku, projekty materiałów promocyjno-informacyjnych (tj.: ścianka pop-up, roll upy, foto stand, ulotka i taśma wydzielająca przestrzeń, projekty materiałów biurowych (tj.: papier firmowy, kołonotatnik, długopis, naklejki na koperty i koperty o różnych formatach) oraz projekt strony internetowej z klikalną makietą.

Całość zebraliśmy w kompletny system identyfikacji wizualnej w formie drukowanej księgi.

EFEKT

Wyzwaniem niewątpliwie był czas, ponieważ na realizację całego zlecenie mieliśmy 14 dni kalendarzowych. Odnieśliśmy sukces, o czym mogą świadczyć pozytywne referencje, które otrzymaliśmy od zadowolonego Klienta.